CLEVERCLIXX - Staf Larochelaan 37 - 2960 Sint-Job - België

BTW: BE0798796879 - Tel: +32 468 31 64 23 - Mail: hello@cleverclixx.com - Bankrekeningnummer: BE78 3632 2966 1886 - Al onze prijzen zijn inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten.

Bestellingen en betalingen

Voor betaling kan gekozen worden uit volgende mogelijkheden:

Betalingen via Creditcard, PayPal, iDEAL, Bancontact en overschrijving

Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de klant direct aan Cleverclixx gemeld te worden, zodat we het bedrag kunnen corrigeren.


Verzending

Wereldwijde levering

Verzendingen gebeuren via DPD met tracking voor alle pakketjes.

Vanaf een bestelling van 100€ zijn er geen verzendkosten. Er geldt een uitzondering. Volgende landen/continenten komen niet in aanmerking voor gratis verzending vanaf €100:

 • Afrique
 • Asia
 • South-America
 • China
 • India
 • Albania
 • Belarus
 • Faroe Islands
 • Gibraltar
 • Kosovo
 • Moldova
 • Montenegro
 • North Macedonia
 • Russia
 • Ukraine

Indien je pakket niet wordt opgehaald in het ophaalpunt en terug naar ons gestuurd wordt valt de retourkost ten laste van de klant.


Cleverclixx is verantwoordelijk voor het pakket tot deze bij de klant is geleverd. Nadien kan Cleverclixx niet meer verantwoordelijk geacht worden betreffende de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen. Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken. De levering zal plaatsvinden binnen de wettelijke termijn van 30 dagen. Moest het binnen die termijn niet lukken, mag de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden, tenzij anders afgesproken en of gecommuniceerd.


Recht om af te zien van de aankoop van de goederen

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat met alle erbij geleverde accessoires en gebruiksaanwijzingen, en -indien mogelijk- in hun originele

verpakking. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Cleverclixx zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Algemene voorwaarden

Bij niet-correcte terugzending conform het voorgaande zal de verkoper niet gehouden zijn tot betaling van enig bedrag en blijft het product eigendom van de koper. Deze kan het dan binnen de 14 kalenderdagen terug ophalen bij de verkoper. Of het kan op uitdrukkelijk verzoek van de koper en op diens kosten terugbezorgd worden aan de koper. Het risico van de terugzending van het product alsook de kost voor het terugzenden worden uitsluitend gedragen door de koper. Indien uw pakket niet wordt opgehaald in het ophaalpunt en terug naar ons gestuurd wordt, valt de retourkost ten laste van de klant.


Omruilen

Toch niet tevreden over je product? Dat is vervelend. Daar gaan we iets aan doen, beloofd.

Wat dat precies is, zetten we graag even voor je op een rijtje.

 • 14 dagen bedenktermijn na ontvangst van je product.
 • Bij ruilen: verzenden we het nieuwe product

Artikelen aangekocht via de webwinkel van Cleverclixx kunnen geruild worden binnen een termijn van 14 dagen, na dag 1 levering en dit op voorwaarde dat het product ongebruikt, onbeschadigd is en voorzien is van alle originele labels. Voor alle bijkomende info zie artikel 4.


Wij vragen u ook om binnen de 14 werkdagen ons op de hoogte te brengen van het feit dat u een product wenst te ruilen. De kosten en het risico voor het terugzenden van de producten liggen uitsluitend bij de koper.


Wij behouden ons het recht tot weigering van ruiling voor, indien wij vermoeden dat het product beschadigd werd door de klant, reeds gebruikt is of als de redenen ongegrond zijn.

Solden of producten in actie kunnen niet geruild worden.


De verkoper verbindt zich ertoe binnen de 14 dagen na ontvangst van het product het door de koper betaalde aankoopbedrag van het product (exclusief verzendkosten) terug te betalen met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant zelf betaald heeft, tenzij de Klant instemt met een ander betaalmiddel, zoals een giftcard.


Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gecontroleerd worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht. De koper dient het product binnen de 14 kalenderdagen in originele staat,ongebruikt, onbeschadigd, voorzien van alle orginele labels en - indien mogelijk- in hun originele verpakking terug aan de verkoper te bezorgen.


Klachten

Wij trachten om de aangeboden artikelen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te verduidelijken aan de hand van foto's. Indien er zich typfouten voordoen ( materiële vergissingen, misslagen), dan berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Kleuren op de foto's kunnen ook licht afwijken van de echte kleuren.

Instellingen en kwaliteit van uw beeldscherm kan hierop een invloed hebben, alsook de lichtinval. Ruilingen op basis van kleurafwijkingen kunnen wij dan ook niet aanvaarden.

Indien u twijfelt aan een bepaald product of verdere info wenst, kan u ons altijd contacteren voor meer info. Wij behouden ons ook het recht voor om onze prijzen aan te passen.

Wij stellen ook alles in het werk om onze producten zo goed mogelijk te controleren op eventuele fouten of gebreken. Indien er zich eventuele gebreken zouden voordoen aan de artikelen aangeboden op onze website zijn wij hiervoor niet aansprakelijk.

Wij vragen u dan zich te richten tot de desbetreffende fabrikant. Gelieve ons dit ook mede te delen zodat wij de producten ook extra kunnen controleren. Wij stellen alles in het werk om eventuele klachten te verhinderen, te verhelpen en op te lossen.


Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik van onze producten. Moest je toch nog een klacht hebben, gelieve deze door te mailen naar hello@cleverclixx.com.


Garantie 

Zoals opgelegd door de wettelijke bepalingen geldt voor onze producten ook een wettelijke garantie. Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de koper de verkoper hiervan binnen de 2 maanden vanaf vaststelling van het gebrek op de hoogte te stellen.

De eventuele vergoeding hiervoor kan nooit groter zijn dan het gefactureerde/betaalde bedrag aan de koper. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke maar daarom niet limitatieve uitzonderingen op het voorvermelde garantiestelsel.


Wij hanteren wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimum garantietermijn van twee jaar, indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed er een kosteloze herstelling of vervanging mogelijk is tot twee jaar na de levering.


Sale items en Outlet

Op artikelen die verkocht worden in onze outlet collectie of items die in sale zijn geen kortingcodes of extra acties mogelijk.


Privacy

De gegevens van onze klanten. Deze worden niet aan derden doorgegeven. Cleverclixx mag deze gegevens gebruiken voor de promotie van haar producten en diensten. De deelnemer heeft het recht tot inzage van de gegevens die op hem/haar betrekking hebben en kan de rechtzetting of het schrappen ervan vragen door een e-mail te versturen aan.


Eigendomsrecht

Geen enkel gegeven of foto's van onze site mag gekopieerd of gebruikt worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

 

B2B

De B2B voorwaarden vind je terug via deze link, bij het aanvaarden van de algemene voorwaarden ga je als B2B klant akkoord met dit document.